Hermanstad Laerskool - Streef Moedig

ONS SKOOL

Geskiedenis

Oom Hendrik Herman het by sy woning, een van die buitegeboue afgestaan vir ‘n skoollokaal en daar het M Ribbens (ds. Krige skrywe van Ribbens) aan die kinders van Daspoort en omgewing hulle skoolonderrig gegee vanaf 1894.   Die Republikeinse Regering het 5l- per kind bygedra sodat Mnr Ribbens plus minus 20 pond per maand ontvang het.

Met die Anglo-Boere-oorlog is alles verwoes, maar na die oorlog is weer ‘n begin gemaak met ‘n skool op die hoek van Gerrit Maritz- en Claremontstraat.   Daar is eers in tente skool gehou totdat die Claremont-Daspoortskoolgebou voltooi is.

Die kontrakteur van die gebou was JJ Kirkness en die voorman Frank Day, die latere burgermeester van Pretoria.

Frank Day het heelwat veranderinge en verbeteringe by die oprigting van die skoolgebou aangebring en moes as gevolg daarvan ‘n ander werk soek.  Hy het toe self ‘n boukontrakteur geword.

Die skoolgebou is in 1906 geopen deur wyle Genl. JC Smuts.  Die eerste prinsipaal was mnr Pollinger, ‘n man wat uit Engeland na Suid-Afrika gekom het en hom so knap gedrag het dat hy die agting van die Afrikaanssprekendes ook geniet het.

Hierdie Claremont-Daspoortskool was ‘n parallelmediumskool tot 1921 toe mnr JD Le Roux, die vise-prinsipaal, nadat die ouers agiteer het vir ‘n Afrikaansmediumskool, na Hermanstadskool oorgeskuif is.  Die Claremont-Daspoortskool het toe ‘n Engelsmediumskool geword in 1949.

Na mnr Pollinger het mnr Frand Meadown-Taylor hoof geword en na hom mnr Freen.

In 1946 trek mnr Freen en sy personeel oor na die nuwe Engelsmediumskool naby Herculesstasie, en die Claremont-Daspoortskool word toe ‘n spesiale skool met mnr Botha as prinsipaal.

In 1949 tree mnr Freen af as hoof van die Engelsmediumskool, en word hy opgevolg deur mnr Gilmore.

Die Hermanstadskool is in 1921 deur mnr JD le Roux begin met ses klasse in ‘n gebou met 7 klaskamers.

In 1922 was al sewe klaskamers vol en daarna is elke jaar klaskamers aangebou totdat die vierkant voltooi is.

In 1930 was die gebou totaal te klein vir die getal leerlinge sodat 5 klasse buitekant die skoolterrein in kerksale en in die Daspoortsaal gehuisves moes word.

Die toestand was onprakties sodat mnr JA Spruyt in 1931 met 84 leerlinge en ‘n klompie ou banke na ‘n skoolgebou in Claremont gesekondeer is.

Hierdie afskeiding het tydelik verligting gebring, maar in 1935 was Hermanstadskool weer oorvol dat mnr Erasmus na Mountain View oorgeplaas is met ‘n aantal leerlinge en weer was daar verligting.

In 1935 is ook ‘n proefneming aan die Hermanstadskool gemaak met senior klasse tot by st. VI, en aan die einde van 1937 het 12 kandidate hulle st. VII-sertifikate gekry.

Hierdie proefneming was nie ‘n weg met rose besaai nie, want tikwerk is op die stoepie of onder die bome gegee terwyl daar geen laboratorium aan die skool was nie.   Daar was 720 leerlinge en toe is die senior klasse na die Engelsmediumskool oorgeplaas en tente is op die skoolterrein opgerig.

Nog meer tente is opgeslaan.  Hercules was daardie jaar baie geseënd met reën sodat dubbele klapperhaarmatrasse op die grond gegooi moes word.   Vir die kweekgras was dit egter nie ‘n probleem om tussen en selfs deur die klapperhaarmatrasse te groei nie, sodat dit binne en buite die klaskamers nie te goed gegaan het nie.

Met die medewerking van die inspekteurs, mediese raad en amptenare het die Provinsiale Administrasie die “Nagmaalsviering” of “Konsentrasiekamp” in 1941 beëindig deur ‘n nuwe aanleg met 5 klaskamers op ‘n stuk grond tussen Edward-, Montaque-, Dorp-, en Gerrit Maritzstraat op te rig.

Mnre WJ Basson, AF van Zyl, JJ Mulder en JL van Heerden het die nuwe gebou in Oktober 1941 betrek.   In 1942 is die st. 6 klasse van die Hermanstadskool ook oorgeplaas en was daar weer blaaskans.

Al hierdie ontberings moes mnr JD le Roux deurgaan en toe hy aftree het in 1949, het hy hom na al die jare van diens buitekant Hercules gaan vestig om ‘n bietjie te gaan rus.

Mnr Steyn, vise-hoof van Hermanstad, het tydelik waargeneem totdat mnr HS Grobler die teuels oorgeneem het in 1950.

In 1951 is Hermanstadskool weer te vol en word ‘n nuwe Laerskool in Pretoria-Gardens opgerig met die doel om verligting vir die skool asook vir Genl. Nicolaas Smitskool, een van die dogters van Hermanstadskool wat ook te kinderryk geword het, te bring.

 

Visie en Missie

V I S I E

Om ‘n gelukkige skool te skep waar kwaliteit onderrig gegee word deur positiewe, dinamiese onderwysers met ‘n passie en liefde vir die leerders en die onderwys.

                      

 M I S S I E

Ons streef daarna om met ‘n opgeleide en toegewyde personeel, ons ouers en ons leerders te verseker van :

1. ‘n Christelike opvoeding;

2. Die beste onderrig volgens ons vermoëns, talente en opleiding;

3. Ons beste diens te alle tye en onder alle omstandighede;

4. Om ‘n skool te wees wat die leerder se belange altyd eerste stel sodat hy/sy dit sal beleef as ‘n veilige vesting                                wat sy/haar toekoms sal verseker;

5. Om op die individu te fokus;

6. Om saam met die ouers die voorspoed en geluk van elke leerder te soek;

7. Om elke leerder die geleentheid te gee om tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel deur middel van akademie,                              sport, kultuur en entrepreneurskap;

8. Respek vir gesag en dissipline in die skool wat lei tot self-dissipline en verantwoordelike besluitneming;

9. Om leerders toe te rus vir die volwasse lewe na skool;

10. Dat leerders ook mekaar se belange sal respekteer.

 

Simboliek van skoolwapen

Kleure:   Rooi – vir stryd (want sonder stryd kom niks goeds tot stand nie)

              Groen – vir groen (deur te stry vir wat ons eie is, groei ons ook geestelik en erken ons dat God nog steeds sy                                Skepping onderhou)

Die sewe vertikale strepe stel die sewe standerds (Gr .1-7) voor.

Die PLANT is die KANNIEDOOD 

Dit is simbolies van die Afrikanervolk wat vir die jaar lank in oorlogstryd teen ‘n magtige land en groot oormag was, verslaan is, maar “KANNIEDOOD” weer herstel het en gegroei het tot die volk wat tans die leiding in SUID-AFRIKA GEE.

DIE LEUSE : “STREEF MOEDIG”

Stel vir jou ‘n ideal wat mooi en goed en edel is.  Streef daarna met INSPANNING EN MOED, RESULTATE :  SUKSES, GEMOEDSRUS EN SIELEVREUGDE

 

Skoollied

          In die Wesmoot staan

Ons skoolgebou

Trotse erf’nis wat ons wil behou

Hier word ons steeds verryk

Om die beste te bereik

Streef moedig, streef moedig

Streef moedig is ons leuse

In wil en werk en wandel

Tot eer van God te handel

Bly getrou, bly getrou

Hermanstad is getrou

 

Skooltye en Rooster

Siklus 1 (Normale tye)

Periode

Tyd

1 (Register)

07:30  -  07:40

2

07:40  -  08:16

3

08:16  -  08:52

4

08:52  -  09:28

5

09:28  -  10:04

Pouse

10:04  -  10:24

6

10:24  -  11:00

7

11:00  -  11:36

8

11:36  -  12:12

Pouse

12:12  -  12:22

9

12:22  -  12:58

10

12:58  -  13:34

 

Siklus 2 ( Toets/Aktiwiteite)

Periode

Tyd

1 (Register)

07:30  -  07:40

(Toets)

07:40  -  08:40

2

08:40  -  09:09

3

09:09  -  09:38

4

09:38  -  10:07

Pouse

10:07  -  10:27

5

10:27  -  10:57

6

10:57  -  11:25

7

11:25  -  11:54

8

11:54  -  12:23

Pouse

12:23  -  12:33

9

12:33  -  13:03

10

13:03  -  13:34

 

Skooldrag

Dogters

Somer

 • Grys rompie en wit skoolhemp
 • Wit sokkies
 • Swart skoolskoene

Winter       

 • Gryslangbroek/ grys rompie
 • Grys wol broekiekouse of lang grys seunskouse
 • Swart Skoolskoene
 • Groen Drimac/trui
 • Wit langmouhemp en skooldas

Algemeen   

 • Rooi/Groen/Wit haarbenodigdhede
 • Juwele beperk tot seëlring; oorringetjies (1 stel in oorbel) of knoppie, polshorlosie
 • Geen naellak/geen onderlaag

 

Seuns

Somer                  

 • Withemp
 • Grys kortbroek
 • Grys kouse
 • Swart skoolskoene

Winter       

 • Gryslangbroek
 • Wit hemp en das
 • Swart skoolskoene
 • Groen Drimac

 

Herriedrag

Dinsdae en Donderdae wanneer die klas MBK of Playball het.

Herriedrag is beskikbaar by Trinity Clothing teen R250.

 

Skoolgelde en Bankbesonderhede

Skoolgeld

Betaalbaar vanaf begin Januarie 2020

Aantal leerders

1

2

3

4

Gr. RR/R

Skoolgeld per maand

R 850

R 1550

R 2150

R 2650

R 950

Skoolgeld per jaar

R 10 200

R 18 600

R 25 800

R 31 800 

       R11 400

 

 Eenmalige betaling van skoolgeld ontvang voor of op 31 Maart 2020

Aantal leerder

1

2

3

4

Skoolgeld per jaar

R 9 350

R 17 050

R 23 650

R 29 150

 

Naskool

GEDURENDE SKOOLTYD

Naskool Skolier

Korting

Maandeliks

R 600

Indien teen 31 Maart 2020 ten volle betaal 

Jaarliks

R 6 600

                             R6 000

SKOOLVAKANSIES

Naskool Skolier

Ander

Maart vakansie

R 200

R 200  (5 dae x R40 per dag)

Junie vakansie

R 200

R 600  (15 dae x R40 per dag)

Oktober

R 200

R 240 (6 dae x R40 per dag)

 

Bankbesonderhede

ABSA Bank

Tjekrekening:  0080390149

Takkode:         632-005

Internet betalings:

Indien u elektroniese inbetalings maak, spesifiseer asseblief die leerder se familiekode en van  indien u elektroniese inbetalings maak, sodat dit korrek geallokeer kan word.  Epos die bewys van betaling na info@hermanstadlaerskool.co.za

 

Vir enige navrae in verband met skoolgelde kontak Me. du Buisson (012) 379 9000.

 

Personeel

Bestuurspan

Hoof

Mnr Jimmy Robberts

 

Adjunk Hoof

Mnr Bertie Matthysen

 

Departementshoof Akademie Senior fase

Mnr Dewald Prinsloo

dewald@hermanstadlaerskool.co.za

        Departementshoof         Opvoedkundige Leiding

Me. Monique Janse van Vuuren

monique@hermanstadlaerskool.co.za

Departementshoof Grondslagfase

Me. Melanie Vogel

melanie@laerskoolhermanstad.co.za

Personeel in groepsverband

GRAAD R

GRAADHOOFDE

RL

Me Mandy Harmse

Graad R

Me Mandy Harmse

Graad 1

Me Yolandi David

Graad 2

Me Tilana van Niekerk

Graad 3

Me Susan Engelbrecht

Graad 4

Me Christelle van Heerden

Graad 5

Mnr Johan Pieterse

Graad 6

Me Adri-Ronelle du Plessis

Graad 7

Mnr Pieter Harmse

RH

Me Marlouise Smith

RR

Me Jackie Marais

GRAAD 1

1L

Me Yolandi David

1H

Me Juanita Gaum

1S

Me Cindy Taylor

1M

Me Hanlia Stewien

GRAAD 2

2L

Me Melanie Vogel

2H

Me Elanie Grobler

2S

Me Tilana van Niekerk

GRAAD 3

3L

Me C van Dyk

3H

Me Tereasa Visagie

3S

Me Susan Engelbrecht

 

 
LSEN Gr. 1-3

Me Rona Potgieter

GRAAD 4

4L

Me Carolynn van Zyl

4H

Me Christelle van Heerden

VAKHOOFDE

4S

Me Lelanie Kruger

Afrikaans

Me M Janse van Vuuren

Engels

Me Y van de Merwe

Wiskunde

Me S Janse van Vuuren

NW/Teg

Me A du Plessis

Tegnologie

Me A du Plessis

SW

Mnr P Harmse

EBW

Mnr D Prinsloo

PSW & Lewensvaardigheid

Me M Janse van Vuuren

Liggaamlike Opvoeding

Mnr S Wagner

Skeppende Kuns

Me Y van de Merwe

Media

Me L Snyman

Me L Kruger

 

                 4M

         Me Charmaine Potgieter

GRAAD 5

5L

Me Kay-Lee Brittz

5H

Me Lientjie Snyman

5S

Mnr Johan Pieterse

GRAAD 6

6L

Me Adri-Ronel du Plessis

6H

Mnr Sias Wagner

6S

Me Yolanda van de Merwe

GRAAD 7

7L

Me Monique Janse van Vuuren 

7H

Mnr Pieter Harmse

7S

Me Stefanie Janse van Vuuren

 

STUDENTE

Mnr Brandon Smit

 

 

 

 

 

 

 

 

KANTOORDAMES

Me Ria du Buisson

 

Me Melody J v Rensburg

 

Me Truleen Pretorius

KANTOOR ASSISTENT

Me Christine Luiters

TERREIN-BESTUURDER

Mnr Christo v d Sandt

 

Naskool

 

Die naskool van Laerskool Hermanstad word vanaf die skool terrein bestuur. Naskool personeel is nie dieselfde personeel wat gedurende skoolure na die leerders omsien nie.  Leerders van Gr R tot Gr 7 mag in die naskool ingeskryf word. Gr R leerders se naskool fasiliteite is op die Gr R perseel. Die naskool is oop in vakansies. Om 'n naskool vorm te bekom kontak gerus die kantoor.

 

Inskrywings

Inskrywings moet met die volgende addisionele dokumentasie vergesel word:

 • Afskrif van leerder se geboortesertifikaat
 • Afskrif van ouers se ID's
 • Bewys van Verblyf
 • Immuniseringskaart
 • Nuutste rapport (vir Gr 1 - 7 leerders)
 • Oorplasingskaart (vir Gr 1 - 7 leerders)

​Inskrywingsvorms is beskikbaar in die kantoor by Me. M Janse van Rensburg.


 

 

 

 

 

 

image